COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 

 ÎNVĂŢĂMÂNT 

 


  

 

 

Cursul de cariera


CNAp

Securitate şi bună guvernare”

 

a Programul postuniversitar este adresat ofițerilor din cadrul serviciului management financiar-contabil, ofițerilor din serviciile specializate – justiție militară, medical, jurnalism, relații publice şi audit intern, formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și personalităților civile (miniştri, secretari de stat, deputaţi, senatori, ambasadori, prefecţi).

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să aplice metodologii performante de analiză a fenomenului social şi militar contemporan şi să formuleze propuneri realiste de întrebuinţare a structurilor de securitate în situaţii de pace, criză, conflict.

a Obiectivul exprimat în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar este următorul: să identifice și să propună soluții de securitate regională cu impact asupra dezvoltării României, să propună modalităţi concrete de utilizare a surselor şi instrumentelor puterii naţionale în vederea realizării intereselor naţionale şi păstrării valorilor şi principiilor din Strategia naţională de apărare a ţării; să propună norme și principii de evaluare organizațională în funcție de cerințele impuse de evoluția societății românești corelată cu dinamica mediului international de securitate.
a Durata cursului: 14 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00). 

a Număr de credite acordate:35.

Admiterea la programul postuniversitar se face se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat, referitor la securitatea națională a României în actualul context geopolitic, geostrategic și geoeconomic.

 

 

 

 

Cursul de cariera


CNAp

 „Probleme actuale ale securităţii naţionale”

 

a Programul postuniversitar este adresat ofiţerilor ce încadrează funcţiile prevăzute cu gradul de colonel/similar, precum şi experţilor civili, care ocupă sau urmează să ocupe funcţii de  conducere de nivel înalt.

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să utilizeze metodele de analiză a securităţii naţionale şi internaţionale pentru identificarea soluţiilor de securitate cu impact pozitiv asupra dezvoltării României.

a Obiectivul exprimat în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar sunt următoarele: să utilizeze principalele stiluri de leadership strategic, vizând impactul acestora asupra gestionării crizelor internaţionale; să întrebuinţeze în interes naţional resursele diplomatice şi de intelligence; să aplice metodologii performante de analiză a fenomenului militar și să formuleze propuneri realiste de întrebuințare a structurilor militare și de securitate în situații specifice.
a Durata cursului: 24 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 14.00). 

a Număr de credite acordate:50

a Admiterea la programul postuniversitar se face se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat, referitor la securitatea națională a României în actualul context geopolitic, geostrategic și geoeconomic.

         

                             

 

 

Cursul de specializare


cnap

  „Politici şi strategii de securitate naţională”

 

a Programul postuniversitar este adresat militarilor (ofiţeri) şi civililor.

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să înţeleagă şi să aplice metodele de analiză a politicilor securităţii naţionale în formularea propunerilor de întrebuinţare a instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării, în situaţii generate de diverse crize.

a Obiectivul exprimat în competențe profesionale și rezultate ale învățării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar sunt următoarele: să cunoască și să înțeleagă nivelurile de funcționalitate ale unei organizații, în general, și al uneia destinate asigurării securității, în special; să cunoască, să înțeleagă și să aplice principalele stiluri de leadership și să descifreze impacul acestora asupra securității naționale.

a Durată cursului: 12 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00). 

a Număr de credite acordate:25

a Admiterea la programul postuniversitar se face se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat, referitor la securitatea națională a României în actualul context geopolitic, geostrategic și geoeconomic.