COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 

 ÎNVĂŢĂMÂNT 

 


  

Pentru anul universitar 2024 - 2025, Colegiul Naţional de Apărare pregăteşte următoarele programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale:

 

checkProgramul postuniversitar "Securitate şi bună guvernare" 

 

checkProgramul postuniversitar "Probleme actuale ale securităţii naţionale" 

 

checkProgramul postuniversitar "Politici şi strategii de securitate naţională" 

 


 

Cursul de cariera


CNAp

Securitate şi bună guvernare”

 

a Programul postuniversitar este adresat ofițerilor din cadrul serviciului management financiar-contabil, ofițerilor din serviciile specializate – justiție militară, medical, jurnalism, relații publice şi audit intern, formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și personalităților civile (miniştri, secretari de stat, deputaţi, senatori, ambasadori, prefecţi și personalități civile cu perspective de evoluție în zona leadership-ului strategic românesc).

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să aplice metodologii performante de analiză a fenomenului social şi militar contemporan şi să formuleze propuneri realiste de întrebuinţare a structurilor de securitate în situaţii de pace, criză, conflict.

a Obiectivul exprimat în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar este următorul: să identifice și să propună soluții de securitate regională cu impact asupra dezvoltării României, să propună modalităţi concrete de utilizare a surselor şi instrumentelor puterii naţionale în vederea realizării intereselor naţionale şi păstrării valorilor şi principiilor din Strategia naţională de apărare a ţării; să propună norme și principii de evaluare organizațională în funcție de cerințele impuse de evoluția societății românești corelată cu dinamica mediului international de securitate.
a Durata cursului: 14 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00). 

a Număr de credite acordate:35.

Admiterea la programul postuniversitar se face se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat, referitor la securitatea națională a României în actualul context geopolitic, geostrategic și geoeconomic.

 

 

 

 

Cursul de cariera


CNAp

 „Probleme actuale ale securităţii naţionale”

 

a Programul postuniversitar este adresat ofiţerilor ce încadrează funcţiile prevăzute cu gradul de colonel/similar, precum şi experţilor civili, care ocupă sau urmează să ocupe funcţii de  conducere de nivel înalt.

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să utilizeze metodele de analiză a securităţii naţionale şi internaţionale pentru identificarea soluţiilor de securitate cu impact pozitiv asupra dezvoltării României.

a Obiectivul exprimat în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar sunt următoarele: să utilizeze principalele stiluri de leadership strategic, vizând impactul acestora asupra gestionării crizelor internaţionale; să întrebuinţeze în interes naţional resursele diplomatice şi de intelligence; să aplice metodologii performante de analiză a fenomenului militar și să formuleze propuneri realiste de întrebuințare a structurilor militare și de securitate în situații specifice.
a Durata cursului: 24 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 14.00). 

a Număr de credite acordate:50

a Admiterea la programul postuniversitar se face se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat, referitor la securitatea națională a României în actualul context geopolitic, geostrategic și geoeconomic.

         

                             

 

 

Cursul de specializare


cnap

  „Politici şi strategii de securitate naţională”

 

a Programul postuniversitar este adresat militarilor (ofiţeri) şi civililor.

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să înţeleagă şi să aplice metodele de analiză a politicilor securităţii naţionale în formularea propunerilor de întrebuinţare a instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării, în situaţii generate de diverse crize.

a Obiectivul exprimat în competențe profesionale și rezultate ale învățării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar sunt următoarele: să cunoască și să înțeleagă nivelurile de funcționalitate ale unei organizații, în general, și al uneia destinate asigurării securității, în special; să cunoască, să înțeleagă și să aplice principalele stiluri de leadership și să descifreze impacul acestora asupra securității naționale.

a Durată cursului: 12 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00). 

a Număr de credite acordate:25

a Admiterea la programul postuniversitar se face se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat, referitor la securitatea națională a României în actualul context geopolitic, geostrategic și geoeconomic.

 


  

Vizita de informare-documentare a cursanților programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continua „Securitate și bună guvernare”

 

În perioada 16 – 20 ianuarie 2023, cursanții programului postuniversitar „Securitate și bună guvernare” organizat de Colegiul Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” au efectuat o călătorie de informare-documentare în unități aflate în componența categoriilor de forțe ale armatei.

Cu acest prilej, delegația Colegiului Național de Apărare, condusă de către șeful colegiului, colonel Marius-Silviu TOFAN, a vizitat Baza 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu” de la Otopeni, Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, Comandamentul Flotei Navale Române, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”, Instituția Prefectului – Județului Constanța, Centrul 39 Scafandri și Portul Militar Constanța.

Documentarea a continuat la sediile Comandamentului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” și Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” din Brăila.

In cadrul activității, participanții au avut oportunitatea să obțină informații relevante și să aprofundeze cunoștințele teoretice deținute, realizând un schimb util de experiență cu specialiști din structurile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale și din cadrul administrației publice. Cursanții au participat la mai multe sesiuni de informare despre istoricul, misiunile și specificul activității structurilor vizitate precum și date referitoare la evoluția economico-socială a județului Constanța.

 

  

  

 


 

Vizita de informare-documentare a cursanților programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Politici și strategii de securitate națională” al Colegiului Național de Apărare, desfășurată în perioada 11 – 18.11.2022

 

În perioada 11 – 18.11.2022, delegația Colegiului Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, constituită din cursanții programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Politici și strategii de securitate națională”, condusă de șeful colegiului, colonel Marius-Silviu Tofan, a efectuat o vizită de informare-documentare în garnizoanele București, Craiova, Sibiu și Brașov.

Cu acest prilej, cursanții, atât militari cât și reprezentanți ai mediului civil, au avut oportunitatea de a vizita Centrul de Operații Psihologice „Samoilă Mârza” din București, Brigada Multinaţională Sud-Est, Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” și Prefectura județului Dolj, din Craiova, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud –Est (HQ MNC–SE), Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” și Catedrala Mitropolitană, din Sibiu, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” precum și Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA), din Brașov.

Având în vedere necesitatea intensificării cooperării interinstituționale, activitatea a avut ca scop familiarizarea cursanților cu privire la locul, rolul, misiunea, obiectivele și capabilitățile structurilor din cadrul sistemului național de apărare și ale instituțiilor administrației publice locale.