COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 

 ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1Curs De Nivel Înalt       1Curs Principal         1Curs Introductiv 


 

 

 

 

Cursul de nivel înalt


CNAp

Securitate şi bună guvernare”

 

a Programul postuniversitar este adresat personalităţilor militare (generali, amirali, chestori, chestori de poliţie) şi civile (miniştri, secretari de stat, deputaţi, senatori, prefecţi, ambasadori, directori de mari companii, reprezentanţi de frunte ai societăţii civile).

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să aplice metodologii performante de analiză a fenomenului social şi militar contemporan şi să formuleze propuneri realiste de întrebuinţare a structurilor de securitate în situaţii de pace, criză, conflict.

a Obiectivul principal exprimat în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar este următorul: să propună modalităţi concrete de utilizare a surselor şi instrumentelor puterii naţionale în vederea realizării intereselor naţionale şi păstrării valorilor şi principiilor din Strategia naţională de apărare a ţării.
a Durata cursului: 4 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00). 

 Admiterea la programul postuniversitar se face pe baza selecţiei dosarelor candidaţilor, în limita locurilor aprobate.

 

 

 

 

Cursul Principal


CNAp

 „Probleme actuale ale securităţii naţionale”

 

a Programul postuniversitar este adresat ofiţerilor ce încadrează funcţiile prevăzute cu gradul de colonel/similar, precum şi experţilor civili, care ocupă sau urmează să ocupe funcţii de  conducere de nivel înalt.

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să utilizeze metodele de analiză a securităţii naţionale şi internaţionale pentru identificarea soluţiilor de securitate cu impact pozitiv asupra dezvoltării României.

a Obiectivele principale exprimate în competenţele profesionale şi rezultate ale învăţării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul postuniversitar sunt următoarele: să utilizeze principalele stiluri de leadership strategic, vizând impactul acestora asupra gestionării crizelor internaţionale; să întrebuinţeze în interes naţional resursele diplomatice şi de intelligence.
a Durata cursului: 24 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 14.00). 

a Admiterea la programul postuniversitar se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat pe o temă de actualitate din domeniul „Evoluţii de securitate în spaţiile de interes pentru România".

         

                             

 

 

Cursul Introductiv


cnap

  „Politici şi strategii de securitate naţională”

 

a Programul postuniversitar este adresat, în general tinerilor, militari (ofiţeri) şi civili.

a Obiectivul general al programului este ca absolvenţii să înţeleagă şi să aplice metodele de analiză a politicilor securităţii naţionale în formularea propunerilor de întrebuinţare a instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării, în situaţii generate de diverse crize.

a Durată cursului: 12 săptămâni (activităţile în cadrul cursului se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00). 

a Admiterea la programul postuniversitar se face pe bază de concurs prin susţinerea unui referat pe o temă de actualitate din domeniul „Evoluţii de securitate în spaţiile de interes pentru România".