COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

 

Decizia Ministerului Apărării Naţionale (MApN) din 1992 de a înfiinţa Colegiul Naţional de Apărare (CNAp), idee occidentală, s-a bucurat încă de la început de o largă apreciere. Având ca sursă de inspiraţie instituţii similare din ţări membre NATO, crearea CNAp venea să răspundă unei duble nevoi. Pe de o parte MApN dorea ca, post – 1989, opinia publică din România să înţeleagă corect specificul problemelor de securitate şi apărare naţională. Pe de altă parte şi societatea civilă sau noua clasă politică avea nevoie de educaţie pentru a avea acces la un domeniu care, până atunci, le fusese interzis a-l studia, discuta şi înţelege.  

 

 Istoric

Înfiinţarea Colegiului Naţional de Apărare a fost percepută de societatea civilă ca o contribuţie majoră la integrarea organică a instituţiei militare în sistemul social şi politic al statului de drept.

 

 Hotărâre nr. 438 din 5 august 1992 privind înfiinţarea, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, a Colegiului Naţional de Apărare

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 13 august 1992, Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Începând cu anul 1992 se organizează și funcționează, în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, Colegiul Național de Apărare, cu durata de 6 luni, subordonat ministrului apărării naționale.

Art. 2. - La cursurile Colegiului Național de Apărare se pot înscrie personalități civile și militare, absolvenți ai institutelor de învățământ superior civil sau militar, care ocupă sau pot ocupa, în perspectivă, funcții de conducere și decizie în domeniile politicii de securitate și apărare națională.

Art. 3. - Studiile în cadrul Colegiului Național de Apărare sunt echivalente cursurilor postuniversitare din învățământul civil și postacademice din învățământul militar. Cursul se încheie prin susținerea unei lucrări personale, iar absolvenților li se acordă diplome.

Art. 4. - Cheltuielile de pregătire vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

 

Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, partidele și formațiunile politice, fundațiile culturale și științifice, precum și instituțiile care trimit cursanți, pot sponsoriza activitățile de documentare ale membrilor Colegiului Național de Apărare, în țară și în străinătate.

 

  

Colegiul Naţional de Apărare a desfăşurat de la înfiinţare până în prezent programe de pregătire în mod continuu şi după mai multe transformări reprezintă o structură unică, ce oferă prin programele sale postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale, pregătirea profesională continuă şi formarea personalului civil şi militar cu funcţii de luare a deciziilor, din autorităţile publice şi din alte instituţii de securitate şi apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din societatea civilă.

 Tradiţia, prestigiul şi dinamismul Colegiului Naţional de Apărare au creat, în cei 31 de ani de activitate, fundamentul unor dezbateri profunde legate de securitate, dar şi de noile realităţi geopolitice şi geostrategice ale zilelor noastre.