COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

 

Decizia Ministerului Apărării Naţionale (MApN) din 1992 de a înfiinţa Colegiul Naţional de Apărare (CNAp), idee occidentală, s-a bucurat încă de la început de o largă apreciere. Având ca sursă de inspiraţie instituţii similare din ţări membre NATO, crearea CNAp venea să răspundă unei duble nevoi. Pe de o parte MApN dorea ca, post – 1989, opinia publică din România să înţeleagă corect specificul problemelor de securitate şi apărare naţională. Pe de altă parte şi societatea civilă sau noua clasă politică avea nevoie de educaţie pentru a avea acces la un domeniu care, până atunci, le fusese interzis a-l studia, discuta şi înţelege.  

 

 Istoric

Înfiinţarea Colegiului Naţional de Apărare a fost percepută de societatea civilă ca o contribuţie majoră la integrarea organică a instituţiei militare în sistemul social şi politic al statului de drept.

 

 Hotărâre nr. 438 din 5 august 1992 privind înfiinţarea, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, a Colegiului Naţional de Apărare

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 13 august 1992, Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Incepind cu anul 1992 se organizeaza si functioneaza, in cadrul Academiei de Inalte Studii Militare, Colegiul National de Aparare, cu durata de 6 luni, subordonat ministrului apararii nationale.

Art. 2. - La cursurile Colegiului National de Aparare se pot inscrie personalitati civile si militare, absolventi ai institutelor de invatamint superior civil sau militar, care ocupa sau pot ocupa, in perspectiva, functii de conducere si decizie in domeniile politicii de securitate si aparare nationala.

Art. 3. - Studiile in cadrul Colegiului National de Aparare sint echivalente cursurilor postuniversitare din invatamintul civil si postacademice din invatamintul militar.

Cursul se incheie prin sustinerea unei lucrari personale, iar absolventilor li se acorda diplome.

Art. 4. - Cheltuielile de pregatire vor fi suportate din bugetul Ministerului Apararii Nationale.

Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, partidele si formatiunile politice, fundatiile culturale si stiintifice, precum si institutiile care trimit cursanti pot sponsoriza activitatile de documentare ale membrilor Colegiului National de Aparare, in tara si in strainatate.

  

Colegiul Naţional de Apărare a desfăşurat de la înfiinţare până în prezent programe de pregătire în mod continuu şi după mai multe transformări reprezintă o structură unică, ce oferă prin programele sale postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale, pregătirea profesională continuă şi formarea personalului civil şi militar cu funcţii de luare a deciziilor, din autorităţile publice şi din alte instituţii de securitate şi apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din societatea civilă.

 Tradiţia, prestigiul şi dinamismul Colegiului Naţional de Apărare au creat, în cei 29 de ani de activitate, fundamentul unor dezbateri profunde legate de securitate, dar şi de noile realităţi geopolitice şi geostrategice ale zilelor noastre.