COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 

Cercetare Ştiinţifică

 

cnapcarteSesiunea ştiinţifică "România în noul context de securitate internaţional"- 2016

 Conferinţa ”Strategii XXI” este reprezentativă pentru mediul academic şi ştiinţific al Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I” prin nivelul înalt al lucrărilor publicate, dar şi prin diversitatea subiectelor şi actualitatea acestora. În acest context, Colegiul Naţional de Apărare a iniţiat, încă din luna ianurie 2016, organizarea unei sesiuni ştiinţifice sub această egidă, în scopul creării unui mediu de dezbatere propice pentru subiectele de actualitate privind noul mediu de securitate naţional, european  şi euroatlantic.
Fiind la prima ediţie, conferinţa a reuşit să se încadreze în spiritul şi ţinuta ştiinţifică necesară unui astfel de eveniment şi totodată să ofere un cadru de dezbatere între cursanţii Colegiului Naţional de Apărare, mediul academic naţional şi personalităţi din domeniul securităţii naţionale.
Rezultatele şi aprecierele pozitive ne dau convingerea să continuăm demersul iniţiat şi astfel în anul 2017, în luna iunie, să organizăm ediţia a doua a conferinţei.

 

 


 

cnapcarteConferinţa ştiinţifică „România în noul context de securitate internaţional" - 2017

În data de  30 mai 2017, Colegiul National de Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat cea de-a doua ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „România în noul context de securitate internaţional”.
Manifestarea ştiinţifică, desfăşurată sub egida STRATEGII XXI, a oferit un cadru academic adecvat pentru schimbul de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile: studii de securitate, politici de apărare şi leadership strategic.
Evenimentul a reunit personalităţi marcante din mediul academic, cadre didactice universitare, cercetători ştiiţifici şi specialişti din ţară şi din străinătate, experţi militari şi civili, studenţi şi cursanţi, precum şi reprezentanţi ai unor instituţii internaţionale.
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare şi cu Institutul Cultural Român.

 

 


 

 

carteSesiunea de comunicări ştiinţifice „România Centenar" - 2018

În cadrul iniţiativei ştiinţifice STRATEGII XXI, a Universităţii Naţionale de Apărare

„Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare, a organizat conferinţa „ROMÂNIA-CENTENAR”, cu prilejul ZILEI DRAPELULUI, pentru a marca prin activităţi de cercetare ştiinţifică specifice sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire.
Conferinţa a fost organizată pe trei secţiuni care au centralizat demersurile ştiinţifice sub următoarele titluri:

1. 1 decembrie 1918 – 100 de ani de la făurirea Statului Naţional Unitar;

2. România în sistemul Relaţiilor Internaţionale la o sută de ani de la Marea Unire;

3. Dinamica securităţii naţionale şi internaţionale în anul Centenarului României.

Manifestarea ştiinţifică a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării şi a reunit personalităţi din ţară, reprezentanţi ai Academiei Române, Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, Ministerului Apărării Naţionale şi Universităţii Bucureşti, precum şi cadre didactice, cercetători, cursanţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi ai altor universităţi de prestigiu din România.

 


 

carteSesiunea de comunicări ştiinţifice „România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale" - 2019

 

 

În cadrul iniţiativei ştiinţifice STRATEGII XXI, a Universităţii Naţionale de Apărare

„Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare, a organizat conferinţa „România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale”, cu prilejul ZILEI DRAPELULUI.
Conferinţa a fost organizată pe trei secţiuni care au centralizat demersurile ştiinţifice sub următoarele titluri:

1. Securitatea - între provocări şi oportunităţi;

2. Buna guvernare şi leadership-ul strategic: gândire, acţiune şi influenţă în politica internaţională.

3. Viitorul securităţii internaţionale: anticipări şi produse.

Manifestarea ştiinţifică a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării şi a reunit personalităţi din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, Ministerului Apărării Naţionale, precum şi cadre didactice, cercetători, cursanţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi ai altor universităţi de prestigiu din România.

 

 

 

 


carteSesiunea de comunicări ştiinţifice „România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale" - 2020 

 

 

 

Colegiul Naţional de Apărare a organizat cu prilejul Zilei Drapelului Naţional, conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI cu tema „România şi noua dinamică de putere în relaţiile internaţionale”.
Evenimentul, organizat pe secţiunile „Probleme actuale ale securităţii şi bună guvernare” şi „Istorie şi geopolitică”, s-a constituit într-o platformă academică de dezbateri asupra problemelor actuale ale securităţii naţionale, internaţionale şi a noilor realităţi geopolitice şi geostrategice ale anului 2020.
Activitatea a reunit personalităţi marcante din sfera ştiinţifică, politică şi militară, precum şi cadre didactice, cercetători ştiinţifici şi cursanţi ai Colegiului Naţional de Apărare.