COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 

Condiţiile de înscriere și detalii pentru admitere

  

ce Menţiuni:

Concursul de admitere la programele postuniversitare de dezvoltare profesională continuă „Securitate şi bună guvernare”, „Probleme actuale ale securităţii naţionale” și „Politici și strategii de securitate națională”, organizate în cadrul Colegiului Național de Apărare se face prin întocmirea și susţinerea unui referat, conform tematicii şi bibliografiei recomandate, referitor la securitatea națională a României în actualul context geopolitic, geostrategic și geoeconomic.

 

Pentru anul universitar 2024 - 2025, Colegiul Naţional de Apărare pregăteşte următoarele programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale:

 

checkProgramul postuniversitar "Securitate şi bună guvernare" 

 

checkProgramul postuniversitar "Probleme actuale ale securităţii naţionale" 

 

checkProgramul postuniversitar "Politici şi strategii de securitate naţională"