COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

RERUM COGNOSCERE CAUSAS

 

Condiţiile de înscriere și detalii pentru admitere

  

ce Menţiuni:

Pentru cursul „Securitate şi bună guvernare” concursul de admitere se realizează pe baza selecţiei dosarelor candidaţilor, în limita locurilor aprobate.

- Pentru cursurile „Probleme actuale ale securităţii naţionale” şi „Politici şi strategii de securitate naţională” admiterea se face pe bază de concurs prin întocmirea şi susţinerea de către candidaţi a unui referat/eseu, conform tematicii şi bibliografiei recomandate, pe o temă de actualitate din domeniul „Evoluţii de securitate în spaţiile de interes pentru România”.

 

Pentru anul universitar 2020 - 2021, Colegiul Naţional de Apărare pregăteşte următoarele programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale:

 

checkProgramul postuniversitar "Securitate şi bună guvernare" 

02.11 - 27.11.2020

10.05 - 04.06.2021

 

checkProgramul postuniversitar "Probleme actuale ale securităţii naţionale" 

18.01 - 02.07.2021

 

checkProgramul postuniversitar "Politici şi strategii de securitate naţională" 

28.09 - 18.12.2020